Село Стоилово се намира в Странджа планина, на 9 км от гр. М. Търново. То е типично колибарско странджанско село, разположено върху открояващо се планинско било.

Село Стоилово

Село Стоилово

Село Стоилово

Село Стоилово

Oградено e от север от река Велека a от юг и изток от реката Мечи дол.

В село Стоилово са запазени много стари къщи, които са строени през ХVІІІ – ХІХ век.

Село Стоилово

Село Стоилово

Село Стоилово

Село Стоилово

Село Стоилово

 

Църквата в село Стоилово

Църквата „Свети Илия“ се намира в центъра на село Стоилово. Известно е че тя е преизграждана многократно, като няма данни кога първоначално е била построена. Отличителен факт за нея е че е имала оригинален кръстовиден план. Такъв план, не е срещан никъде другаде в Странджанския край.

В църквата се съхраняват икони от созополския иконописец Сократ Георгиев.

Характерно за църквата е че тук се намират най-старите олтарни двери в Странджа, които датират от ХVІІ в. и притежават редки художествени качества.

Църквата в село Стоилово

Кметството на селото:

Автобусната спирка:

Чешма и кът за отдих:

––––-