Кадри на облагородената местност край крепостта Русокастрон.

Облагородена местност крепост Русокастрон

Наред с археологическите изследвания които продължават на територията на Русокастрон, има изградени и зона за отдих с беседки, детска площадка, пейки, открита класна стая, обособено място за стрелба с лък, стена за скално катерене.

Облагородена местност крепост Русокастрон

Проектът е финансиран от ЕС чрез програма за трансгранично сътрудничество между община Камено с турските общини Къркларели и Къйкьой. Проекти: „Living Ancient Towns – Asagipinar and Rusokastro” и „ROADS to the Sustainable Tourism“.

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

Облагородена местност крепост Русокастрон

 

Повече информация за крепостта Русокастрон и пещерата Рускина дупка.