На около километър от село Стоилово в Странджа планина, може да се види малкият, но изключително красив водопад „Докузак“.

Водопад Докузак

Намира се на река Айдере, която извира от девет карстови извора – оттук е и името на водопада, което в превод от турски означава девет извора.

Водопадът Докузак е висок е около 5 метра, а водите му се разливат на множество струи върху силно релефни скали. Около основната струя има още няколко по малки струи, които течат по покрити с мъх скали.

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

Водопад Докузак

В района на водопад Докузак, се намира най-компактното от разпръснатите в този район находища на застрашения от изчезване кримски чай.

Територията на водопада е обявена за защитена местност.