Посещавайки своето училище „Христо Ботев“ в град Черноморец, децата всекидневно се наслаждават на илюстрациите, изобразяващи моменти от българската история.

На главната фасада на училището са илюстрирани велики българи като Христо Ботев, Иван Вазов, Райна Княгиня, Черноризец Храбър, хан Омуртаг. Изобразен е и цар Калоян и Битката при Одрин.

Прекрасната инициатива, стартира преди години от Степан Саркисян и Кремена Костадинова (бивша възпитаничка на училището).

В началото, те изрисуват главната фасада на сградата. Прекрасните им идеи продължават и скоро след това, те изрисуват и страничната стена на училището.

Идеята им е да стимулират децата да четат, за да се развива тяхното въобръжение.

Степан:

„Елфката илюстрира това, че когато използваме своето въображение и го насърчаваме с четенето на хубави книги, лесно можем да преобразим себе си в герои, въвлечени в някакви приказни приключения, дори когато сме в съвсем обичайни и ежедневни ситуации.“

Степан създава много интересни илюстрации и карикатури, които може да разгледате на неговата facebook страница.