Хармонични и безкрайни комбинации от форми и цветове, привличат отдалеч вниманието на минувачите, към фасадата на Бургаското училище за специална образователна подкрепа „Отец Паисий“.

Причината е един от новите стенописи на SuperGТeam изобразяващ Калейдоскопът – хармоничен обект, който извиква детския спомен за красота и мечтания.

Николай от SuperGТeam:

„Именно тези неизчерпаеми възможности за комбиниране на форма и цвят могат да се отъждествят с детското въображение и поглед. Поглед върху заобикалящия ни свят, хармоничен и цветен, в който всичко е възможно.
С този проект имахме за цел да върнем у всеки от нас спомен от детството, когато сме мечтали, взирайки се в пространството през цветния и хармоничен филтър на калейдоскопа.“

Николай Димитров и Даниел Дубаров, уловени докато работят по проекта „Калейдоскоп“:

Проектът беше реализиран през месец Ноември и е финансиран от Национален Фонд Култура.