В село Левка, разположено в южните разклонения на Сакар планина, се намира Център за природозащитни дейности на „Зелени Балкани“ – емблематично място, свързано с усилията на природозащитниците за завръщане на изчезналите видове на България.

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

Центърът се намира в бивша селскостопанска сграда в началото на село Левка, разположено в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Изграден е през 2012 г. като основната му цел е възстановяване на белошипата ветрушка в България.

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

В сградата на центъра има оформена музейна сбирка и място за лекции и наблюдение на филми.

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

Център за природозащитни дейности село Левка

Центърът е отворен за посещения и на своите посетители предлага безплатно:

  • Наблюдение на белошипи ветрушки и други редки птици от района;
  • Представяне на изкуствени гнездилки, макети на белошипи ветрушки и техните яйца;
  • Тематични беседи за биоразнообразието и клипове на природозащитна тематика;
  • Видеонаблюдение на колонията от белошипи ветрушки;
  • Информационни материали и сувенири;
  • Организиране на извънкласни занятия за ученици на природозащитна тематика;
  • Образователни дейности с деца и младежи, работа с доброволци и стажанти;
  • Обучение за работа със специализирано оборудване.

Благодарим на Стоян Йорданов, за поканата да гостуваме на центъра!