Село Кондолово е разположено сред листопадните широколистни гори на Странджа планина.

Село Кондолово

Типичната странджанска архитектура от средата на ХІХ век. е запазена в селото.

Село Кондолово

Село Кондолово

Село Кондолово

Село Кондолово

Село Кондолово

Село Кондолово

Село Кондолово

Селото е притегателно за много български продукции.

На това място през 1980 година е заснет българският филм „Господин за един ден“.

Село Кондолово

Село Кондолово

Храмът „Свети Георги“.

От селото започва познавателен маршрут „В Царството на зелениката“, който се спуска към Мързевски дол.

Навлиза се в ценната горска екосистема с богато биоразнообразие.

маршрут В Царството на зелениката

Тук се срещат източен бук, източен горун, габър, различни видове липи.

маршрут В Царството на зелениката

 

маршрут В Царството на зелениката

маршрут В Царството на зелениката

Пътеката изобилства от тематични обозначителни табели и места за отдих, дървени мостове, платформа за наблюдение.

Сред тревистите растения са кавказката иглика (Primula vulgaris sibthorpii), чашковидна звъника (Hypericum calycinum), черноморска ведрица (Fritillaria pontica), наричана още Понтийска ведрица – ендемит за България и Турция.

Разнообразие от мъхове и изящни, диви орхидеи.

Изобилие от вечнозелени храсти – странджанска зеленика, странджанско бясно дърво, лавровишни, странджанска боровинка, тис, калуна и много други.

Странджанската зеленика (Rhododendron ponticum) е изключително взискателна към почвата и влажността на въздуха. Богата е на алкалоиди и е силно отровна. Зелениката залинява и погива, ако е пренесена дори на километър, извън Странджа. Съхранила се е на територията на Европа единствено в Странджа и Кавказ. Включена е в Червената книга на България.