Строен върху входа на естествена пещера, параклис „Света Троица“ е вкопан в земята на мястото на древно тракийско светилище. ​

Параклиса се намира на около 5 километра от село Граматиково, по пътя за село Визица, в местността Котвините където е имало колибарско селище.

Изграден е от дялан варовик. В настоящият му вид е построен през 1874 година.

параклис Света Троица в Странджа

параклис Света Троица в Странджа

параклис Света Троица в Странджа

параклис Света Троица в Странджа

Вътре в параклиса има каменно стълбище, по което се слиза в пещерата.

Стените и таванът на параклис Света Троица, са оросени с чиста вода, която се стича по пода и образува локвички. Вярва, че тази вода е свещена и лековита и че е аязмо и притежава лечебни свойства. Според поверие, всеки който слезе в пещерата, излиза от нея пречистен от греховете си.

параклис върху входа на пещера

параклис върху входа на пещера

параклис върху входа на пещера

Издълбаните каменни стъпала, водят до две разклонения в параклис Света Троица. В дъното на пещерата има стара икона, около която вярващите палят свещи.

параклис върху входа на пещера

параклис върху входа на пещера

Преходът до параклис Света Троица е живописен и приятен. Близо до него има монументално дърво от странджански дъб.