Тевно езеро е най-голямото и е от най-високо разположените Малокаменишките езера в Северен Пирин.

Намира се под върховете Момин двор и Валявишки чукар.

Езерото е на шесто място по височина в Пирин – (намира се на 2512 м).

Тевно езеро е на осмо място по големина в Пирин. Площта му е 60 декара. Дълбочината му е около 4 метра.

Тевно Езеро

Тевно Езеро

Тевно езеро по залез, в началото на Септември.

Залез от Тевно Езеро

Залез от Тевно Езеро

Ранна сутрин на езерото:

Тевно Езеро сутринта

От това езеро изтича Мозговишка река. Реката е дълга 10.5 километра. Събира водите на останалите езера от циркуса Белемето, след което тече на запад, до вливането си в река Башлийца.

Под Тевно езеро се намират група малки езера, не всички от които са изследвани:

Триъгълното езеро се намира точно под Тевното на височина 2453 м. Площ му е 7 декара. На 2375 м. надморска височина се намира Продълговатото езеро. То е с дължина 270 метра, а ширината му е само 80 метра. (дълбоко до 2,3 м.) Надолу по течението на р. Мозговица се намира и третото по-голямо езеро. То е второто по големина след Тевно езеро с площ от 20 дка., но не е изследвано обстойно.

Парк Пирин е една от най-интересните ботанически местности в България. На територията му са установени около 1300 вида висши растения, което представлява повече от 30% от всички висши растения, които се срещат на територията на България. Освен тях, са установени още над 300 вида мъхове и водорасли.

В района около Тевно езеро:

В района около по малките езера:

Водно лютиче – Ranunculus aquatilis

Костовата тлъстига (Sedum kostovii) – многогодишно тревисто растение от семейство Дебелецови, български ендемит. Включен е в Червената книга на България и в Закона за биологичното разнообразие като уязвим вид.

Изобилие от билки, мъхове и лишеи се откриват в района:

На източния бряг на езерото е разположен заслон Тевно езеро, който е отворен целогодишно.