Село Равнил се намира в Южна България, Община Мадан.

Rазположенo e между 700 и 990 метра надморско равнище, в югоизточната част на Западните Родопи, на Жълти дял по поречието на река Арда.

Територията на селото възлиза на 4,101 квадратни километра. Граничи със землищата на селата Високите, Върбина, Леска, Митовска, Цирка и Букова поляна.

село Равнил

Село Равнил

Село Равнил

Селото попада в континентално-средиземноморската климатична област.

Основната дейност на жителите на село Равнил са Картофопроизводството и животновъдството. В селото се отглеждат 100% екологично чисти земеделски продукти.

Село Равнил

Село Равнил

Село Равнил

Село Равнил

Село Равнил

Животновъдството е традиционен отрасъл. Отглеждат се крави за млекодобив, както и овце, кози, кокошки и други животни.

От зеленчукопроизводството на село Равнил е характерно отглеждането на пиперки, домати, краставици и картофи.

На 2,5 километра от село Равнил тече река Арда и минава главен път Смолян-Кърджали.

Населението на селото изповядва исляма. Традиционното женско облекло е фустан, а традиционните храни са пататник и качамак.

В село Равнил има училище, което е построено през 1941 г. от всички жители на с. Равнил. Там се е учило до 4 клас. Училището е било смесено – на първи етаж се помещавала детската градина, а на втори етаж учели учениците от първи до четвърти клас. Към момента училището е закрито.
Пред училището има построена площадка за игра.

По пътя за селото има няколко местенца за отдих и почивка.