Напомнящо на малко море сред впечатляващите върхове Джангал, Джано, Кралев двор, Момин двор и Сиврия, Поповото езеро е едно от най-красивите кътчета на Национален парк „Пирин“.

Езерото привлича с кристалните си води и бряг, покрит с красиви поляни, чудни скални форми и клекови формации, възрастта на които на места надминава 100 години.

Разположено е на дъното на най-големия циркус в Пирин планина – Поповоезерния, които е с впечатляващи размери (6 км дължина и 3 км ширина). Поповото езеро е първенец сред пиринските езера – то е най-голямото по площ (12,4 ха), най-дълбокото (29,5 м в югозападната му част) и е най-широкото сред тях (336 м).

Формата на Поповото езеро прилича на неправилен петоъгълник. В езерото се намира малко, кръгло островче (35-30 м), което е обрасло с клек. Наричат го Калимавката.

От североизточния край на Поповото езеро изтичат ручеи-водопади , които водят към шестте Рибни Попови езера. Те дават началото на пълноводната река Ретиже, която се влива в река Места при Момина клисура.