Синият голям бегач (Procerus scabrosus) е лъскаво синьовиолетов бръмбар, с металически блясък.

Окраската му варира от синя до виолетова, а понякога може да синьо-зелена до зелена или почти черна.

Бръмбарът е сравнително едър, достигащ размери 4 – 6 cm.

Синият голям бегач (Procerus scabrosus) се среща на повърхността на почвата, често в опадалите листа, с преимущество в широколистни, но понякога в смесени гори, както и в градини и паркове.

Бяга много бързо, откъде идва и името му.

Син голям бегач Procerus scabrosus

Когато бъде обезпокоен изпръсква от коремчето си силна струя парлива течност. Трябва да се внимава течността да не попадне в очите, защото може да причини ослепяване.

Синият голям бегач е хищник, храни се със сухоземни мекотели, главно голи охлюви, поради което когато годината е влажна и се увеличи количеството на голите охлюви, пропорционално нараства и популацията на бръмбара.

Ситите бръмбари понякога се зариват в почвата за няколко дни.

Син голям бегач Procerus scabrosus

Продължителността на живот на имагото (възрастното насекомо) е 2-3 години.

Синият голям бегач е защитен вид, вписан в Европейската червена книга.

Среща се в Южна България, Странджа, Централни и Източни Родопи и Стара планина.

Снимките са направени в Югоизточна България, община Айтос (Тополица).