Разнообразието от безгръбначни животни в Стара планина е много голямо и все още, не е изцяло проучено.

Установени са 2 387 вида и подвида безгръбначни животни. От тях 261 са особено редки, 86 се срещат само на Балканския полуостров, 52 – само в България, а 29 вида обитават единствено Средна Стара планина и никъде другаде по света.

Известни са около 1 598 вида и подвида насекоми. От тях 113 вида са ендемични.

Рагледайте някои от тях, които My Freshes откри този месец в Стара планина:

Gastrophysa viridula

Безгръбначни в Стара планина

Безгръбначни в Стара планина

Безгръбначни в Стара планина

Безгръбначни в Стара планина

Безгръбначни в Стара планина

 

Безгръбначни в Стара планина

Безгръбначни в Стара планина

Безгръбначни в Стара планина