Самодивските езера, наричани и Краледворски езера, са малка група от три езера разположени в Северен Пирин.

Не случайно те са смятани за едни от най-красивите езера в Пирин. Разположени са между великолепна растителност и красиво оформени скали.

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

 

Местоположение на Самодивските езера

Разположени са между върховете Джангал, Момин двор и Кралев двор. Намират се на съвсем близко разстояние едно от друго, в малък циркус на 620 m югозападно от Поповото езеро.

Самодивски езера

Разположени са съответно на 2378,8, 2375 и 2372 m.

Името на Самодивските езера идва от поверието, че нощем край тях, идват планински самодиви.

Между тях тече малка рекичка, която образува малък водопад между двете от тях.

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Самодивски езера

Най-горното от езерата има форма, подобна на лодка и е с размери 75 на 85 м и площ от 3,20 декара. Второто от Самодивските езера наподобява формата на бъбрек и е по-дълго – 100 на 35 м или площ от 2,20 декара. Най-ниското от трите Самодивски езера е най-малко и неговите размери са 50 на 25 м. То е разположено само на един декар площ.

Самодивски езера растителност

Самодивски езера растителност

Самодивски езера растителност

Самодивските езера сe намират покрай два големи туристически маршрута: за Тевно езеро и за хижа Демяница.

Самодивски езера растителност

Последвайте My Freshes в социалните мрежи: