Блатото Аркутино, наричано още Мечешкото блато е разположено на територията на резерват „Ропотамо“. Намира се на 2,5 км северозападно от устието на реката.

Блатото Аркутино

Мечешкото блато е блато-лагуна и е част от резервата Ропотамо. Широка около 540 м плажна ивица с дюни, го отделя от морето.

Площта на блатото е 62,2 ха. Дълбочината му е 0,5 метра. Дъното е тинесто, а водата е съвсем сладка.

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото е малко, с площ 62,2 ха и е с овална форма.

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Дължината му е около 250 м, а ширината – 150 м.

Блатото Аркутино

Част от площта Блатото Аркутино е открита. Друга част от блатото е покрита с гъста водна и блатна растителност. Срещат се различни видове водна леща, ежова главица, блатно кокиче, жабепка воднянка, ръждавец и други.

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Тук е едно от най-богатите находища в България на бяла и жълта водна роза.

Крайбрежните райони са покрити с масиви тръстика, примесени с шороколистен папур.

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото обитава рядката риба-джудже гамбузия. Блатото Аркутино е основна междинна спирка на птиците по прелетния път Виа Понтика.

Тук гнездят много редки видове птици като чапла, ням лебед, бухал.

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино

Блатото Аркутино е обявено за резерват през 1940 г.