Кратка следобедна разходка из старопланинското село Зайчар.

Село Зайчар е разположено на едно от най-източните възвишения на Стара планина в северните склонове на Карнобатската планина. Намира около 10 km на запад-югозапад от Българското село Руен и 10 km на северозапад от град Айтос.

В южните околности на селото води началото си река Голяма – десен приток на река Луда Камчия .

Селското стопанство е съсредоточено в отглеждане на овце, крави, тютюн и зърнени култури.

В село Зайчар към 2020 г. има действащо общинско основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, читалище „Фар – 1952 и пощенска станция.
Населението към 2019 година е 1110 души.
Наблизо се намира голям заслон.
Има път до Бяла река, изключително приятен за преход, особено по време на залез.

Следва – Бяла река, Тополица.

Последвайте My Freshes в социалните мрежи: