Гергийските езера (още познати като Георгийски) са група от пет ледникови езера, разположени в едноименния Гергийски циркус, западно от Муратов връх в Национален парк Пирин.

Циркусът е разположен в северния дял на Пирин планина. Оформен е между Синанишкото странично било, ридът Гредаро и малък безимен рид южно от връх Гергийца. Надморска височина : 2194 – 2392 м.

Езерата са образувани върху гранитна основа. Общата им площ е 73,7 дка. Две от тях са сравнително малки, като три от тях са със значителни размери и дълбочина. Те дават началото на река Гергийца, ляв приток на Влахинска река.

През лятото температурата на водата достига 12 °C – 13 °C. Минерализацията е сравнително слаба.

Във водите на езерата се срещат балканска пъстърва и сивен. Риболовът е забранен.

Районът около Гергийските езера е изключитело красив. Ледниковата дейност в миналото е оставила изключително интересни форми в скалите, чиито отражения във водата са пленяващи.

Наситени в тъмнозелени цветове клекове се открояват сред светлите величествени ридове.