По Южното Черноморие, на около 66 км от гард Бургас, в подножието на Странджа планина, се намира българският град Царево.

Царево

Градът е уникално съчетание на море, планина, реки и екзотична природа, преплетени с традициите на странджанската култура и обичаи.

Царево

Разположен е на три малки полуострова, между четири залива.

Царево

Царево

Бреговата ивица на черноморското градче е силно разчленена, характеризираща се със скалисти полуострови с живописни плажове.

На юг от град Царево, на 502 m надморска височина се намира връх Папия.

Градът се характеризира с големи традиции в корабостроенето. Той е стар корабостроителен център и има развито пристанище.

Царево

Царево

Царево

Царево

Царево

Царево

Царево

Риболовът е отрасълът с най-стара история в Царево.

Дърводобивът и дървообработването са другите отрасли, характерни за града.

Църквата „Св. цар Борис Михаил“

На мястото на сегашната църква, в миналото е съществувал друг храм. Тя е строена през 1831 г., а съвременният й вид е от 1895 г.

Част от иконите в църквата „Св. цар Борис Михаил“, се датират от края на ХVІІІ в.

Царево е известен с богата културна програма. Всяка година, в общината се провеждат празници на изкуствата, Седмица на морето, национални и международни фолклорни фестивали, а през месец август, по традиция се провежда фестивалът на мановия мед.