Село Лещак е разположено на брега на река Арда, на около 600 метра надморска височина, в пределите на община Мадан.

Село Лещак

Село Лещак

Старото име на селото е Фъндъджък и то още се пази от народната памет.

Село Лещак

Село Лещак

Климатът в селото е преходно-континентален. Зимата там е мека и продължителна, а лятото прохладно.

Село Лещак

Постоянното население в Лещак е около 290 души.

Селото разполага с читалище, джамийско настоятелство, магазин и кафене.

Село Лещак се отличава с красиви и цветни къщи, много от които са новопостроени.

Много от тях са подобни на големи кооперации, но има и съхранени стари къщи, грижливо накацали по планинските склонове.

Село ЛещакСело Лещак

Село Лещак

Село Лещак

Село Лещак

Село Лещак

Подобни родопски места, в които миналото и бъдещето са се преплели, красивите натуралната гледка от отминалата епоха, съчетана със съвременни условия за живот привлича много туристи и любители на планинските спортове.