Резерват „Кутелка“ е част от Природен парк „Сините камъни“ и е създаден 22 декември 1983 година. Oбщата му площ е 645,1 хектара.

Резерватът е горски масив обявен за опазване на съществуващата коренна над стогодишна букова гора съставена от вида мизийски бук (Fagus sylvatica ssp. moesiaca).

резерват Кутелка - Сливен

Целта на резервата е да се опазят освен растителните видове, включени в Червената книга на България, така и скални местообитания на защитени птици с международно значение.

резерват Кутелка - Сливен

резерват Кутелка - Сливен

резерват Кутелка - Сливен

резерват Кутелка - Сливен

В южната част на резервата са разположени бари и тепавици, които са създадени през 17 век.

Връх „Кутелка“ е висок 1119 м. и е разположен на юг от връх „Българка“. Наподобява обърнат котел от където идва неговото име.

Връх Кутелка - Сливен

Гледката която се разкрива от подножието на „Кутелка“, по залез:

Връх Кутелка - Сливен

Околностите по залез:

Връх Кутелка - залез

Връх Кутелка - залез

Красиво дърво, разположено в основата на скалата.

Връх Кутелка - Сливен

Гледка към върха преди изгрева през месец Юли:

Връх Кутелка - Сливен

Връх Кутелка - Сливен

Връх Кутелка - Сливен

Връх Кутелка - Сливен

От към западната му част има пътека по която може да се стигне до върха.

Изгревът от върха:

Гледките които се разкриват от връх Кутелка, огрени от първите слънчеви лъчи:

Връх Кутелка - изгрев

Връх Кутелка - изгрев

Връх Кутелка - изгрев

Връх Кутелка - изгрев

Растенията на върха: