На северната страна на средновековната крепост Русокастрон, се намира пещерата „Рускина дупка“.

Отворът на карстовата пещера е на северната, стръмна страна на хълма. Дължината й е 17 метра, а височината й е 4 метра.

Според археолозите има доказателства, че това място е било светилище още по времето на траките. Съществуват предположения, че под пещерата има каменни стълби. Ако тези стълби бъдат открити , ще успеят да докажат, че тук се е намирало едно от най-ранните светилища в Европа, посещавано от траките още през V век пр.Хр. Предполага се, че целият хълм е огромно тракийско светилище.

Народната традиция в селото е запазила стари легенди и песни за змей, който живеел в пещерата до крепостта. Страшният змей се влюбил в хубавата мома Руса/Русалия и скоро я отвлякъл в своята непристъпна пещера. Според местна легенда това се случило навръх Гергьовден преди стотици години. Змеят долетял като хала и грабнал най-красивата мома Руса направо от хорото. Отвел я в пещерата и двамата заживели заедно. Оттогава тя носи името Рускина дупка, а целият скален хълм – Рускиния хълм. Според преданието, отвлечената мома не спирала да плаче, а сълзите й се стичали по скалата и напълнили малко кладенче, което и до днес се счита за свещено и лековито с магическа сила против „уроки“.

Пещерата Рускина дупка е описана близо преди 130 години от Константин Иречек. Дори в най-големите суши в нея има влага, която се стича по стените на карстовата пещера. Съществували са моменти, когато местни свещеници са отправяли на мястото молитви за дъжд през сушави години.

От Пещерата Рускина дупка се открива прекрасна гледка към обширната равнина.

Живописната пътека която води от разположената на хълма манастирската църква „Св.Георги Победоносец“ е излючително красива и покрита с разкошен мъх и растителност.